Begeleiding

”Florazorg, ook uw helpende hand”

BEGELEIDING

Uw helpende hand

Individueel en in groepsverband

Begeleiding bestaat uit activiteiten die de deelnamen aan het dagelijks leven bevorderen en die structuur geven aan de dag. Begeleiding is erop gericht dat iemand zichzelf weer kan redden. De begeleiding wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

Om weer mee te kunnen in de samenleving

Wanneer u ziek bent, of een handicap heeft, kunnen sommige dagelijke zaken nog moeilijker en zwaarder worden. Zoals boodschappen goed plannen en post afhandelen. Maar ook kunt u het moeilijk vinden om buitenshuis contacten te onderhouden. Florazorg kan u hierbij ondersteuning bieden. Onze medewerkers doen deze zaken dan samen met u.

Wij helpen u zo om uzelf weer zo goed mogelijk te redden, om te gaan met uw ziekte of handicap en toch mee te kunnen ‘draaien’ in de samenleving.

Heeft u vragen?

Veranderen en verbeteren van iemands functioneren

Soms lukt iets niet door een ziekte of een beperking, maar kunt u het wel leren. Bij begeleiding is het doel het veranderen en verbeteren van iemands persoonlijke functioneren in gedrag of vaardigheden met 2 verschillende aanleidingen:

  • Het uitvoeren van begeleidende interventies bij mensen met gedrags-psychische problematiek ter verbetering van iemands functioneren of het tegengaan van achteruitgang in functioneren.
  • Het uitvoeren van interventies bij personen met een somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening, een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap, om iemands functioneren doelgericht te verbeteren.

Daar werken wij dan met u samen naar toe. En u leert het steeds beter zelf. Het kan bijvoorbeeld gaan om het doen van het huishouden, of op het gebied van lichamelijke verzorging. Maar ook kunt u denken aan sociale contacten leggen en het aanpakken van problemen.

Deze begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.

Laat een bericht achter?

Veranderen en verbeteren van iemands functioneren

Soms lukt iets niet door een ziekte of een beperking, maar kunt u het wel leren. Bij begeleiding is het doel het veranderen en verbeteren van iemands persoonlijke functioneren in gedrag of vaardigheden met 2 verschillende aanleidingen:

  • Het uitvoeren van begeleidende interventies bij mensen met gedrags-psychische problematiek ter verbetering van iemands functioneren of het tegengaan van achteruitgang in functioneren.
  • Het uitvoeren van interventies bij personen met een somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening, een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap, om iemands functioneren doelgericht te verbeteren.

Daar werken wij dan met u samen naar toe. En u leert het steeds beter zelf. Het kan bijvoorbeeld gaan om het doen van het huishouden, of op het gebied van lichamelijke verzorging. Maar ook kunt u denken aan sociale contacten leggen en het aanpakken van problemen.

Deze begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.

Contact